Pagine

DECREATIEVE MACHINE / The ‘’Creative Machine’’

Location: Groningen, The Netherlands
Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Marco de Vincentiis
Total Area: 2.000 m2
Client: Gemeente Groningen

Status: Competition Project


INLEIDING
Groningen is een steeds groeiende stad met nu meer dan 200.000 inwoners. Landelijk staat Groningen bekend als “Metropool van het Noorden”. Deze terminologie is juist voor Groningen zeer toepasbaar. Het historisch-geografische en typologische contrast van Groningen als stad, met de omliggende regio is voelbaar van Drenthe tot op de Rottumerplaat, en van Friesland tot in Duitsland. Deze regionale dynamiek heeft de rol van Groningen als belangrijkste stedelijk en cultureel centrum in het hart van de provincie versterkt. Het is ons inziens de provincie-overstijgende kwaliteit van Groningen die de term Metropool echt recht doet. Van oudsher - en tot buiten de provinciegrenzen - wordt Groningen dan ook aangeduid met het simpele woord “Stad”. Inwoners van Groningen noemen zichzelf “Stadjers”. Groningen is voor 100% De Stad.

Voor de toekomst van deze Metropool van het Noorden is het vooral zaak dat we innovatieve  stadsvernieuwingen, inbreidingen, renovaties of uitbreidingen van cultureel programma- en dienstenaanbod goed laten aansluiten op het bestaande culturele en stedelijke weefsel van Groningen. Het Ebbingekwartier is door haar ligging aan de rand van het centrum, enerzijds en grenzend aan woonwijken anderzijds bij uitstek een koppelstuk om de hoge culturele ambitie van de stad waar te maken en de culturele verbindingen tussen wonen en ontmoeten, ontspanning en (re-)creatie voor zijn inwoners en bezoekers een nieuwe vorm en identiteit te geven.


INTRODUCTION
The city of Groningen is a continuously growing city of 250.000 residents and it is  well-known as the “Metropolis of the North”, or simply as “Martinistad”. Its role as the main urban and cultural centre of the North, defines Groningen as one of the most important cities in the Netherlands.  A brighter future for the city should be therefore based on the extrapolation of its current cultural and urban networks. Within this frame, the Ebbingekwartier has the potential to condense the high cultural ambition of the city of Groningen and ultimately reshape its image for the citizens and visitors.MANIFEST
Zo cultuur de hoeksteen is van elke Europese stad dan lezen wij de voorliggende opgave niet alleen als oproep om vijf onafhankelijke culturele instanties onder één dak samen te brengen, maar ook om te voorzien in de creatieve continuïteit van deze plek en zijn integratie binnen Groningen’s bestaand stedelijk weefsel.
Onze visie is om een unieke identiteit te creëren, de dichtheid te verhogen, spanning op te zoeken en wrijving te maximaliseren door de bestaande publieke ruimtes te activeren, het hergebruik van de bestaande gebouwen (erfgoed) op deze site en de verschillende culturele instanties te verbinden zodat zij samen gaan werken als een machine. In de innovatieve geest van stadsarchitect Mulock Houwer willen wij het Ebbingekwartier benaderen als een creatieve machine, een cultuurcondensator, die de samengebalde energie van de verschillende kunst-disciplines dans, muziek en theater zichtbaar, voelbaar kan maken. Een nieuwe plek voor passie, vernieuwing en experiment. Zoals een condensator, die samengestroomde energie in pulsen afgeeft aan zijn omgeving, geven we met de transformatie van het Ebbingekwartier een krachtige culturele impuls aan de Stad.

MANIFESTO
 As culture consists the cornerstone of each European city, our challenge is not simply to accommodate five independent cultural institutions under the same roof, but also create continuity and integration within Groningen’s existing networks.  Our vision is to create a unique identity, increase density, provoke tension and maximize friction by activating the existing public spaces, reuse the existing buildings of the plot and connect the different cultural institutions, so that they perform as an urban condenser. We approach the Ebbingekwartier as a machine that expresses the energy, the passion and the experimentation that defines theatre, dance and music.  It is the moment to innovate, experiment, act!

CONTEXT
Het Ebbingekwartier ligt vlak aan het oude historische centrum van de stad, minder dan één kilometer verwijderd van het stadhuis en minder dan twee van het centraal station. Dergelijke ‘buren’ versterken in potentie niet alleen de aantrekkingskracht van het Ebbingekwartier voor Groningers, maar ook voor bezoekers van buiten de stad en verder. De nabijheid van de Stadsschouwburg Groningen vergroot dit potentieel en versterkt het culturele karakter van deze plek.
Er is ons inziens enige onbalans in de manier waarop de stad momenteel onder druk van urbanisatie en groeiende vraag om woningen uitbreidt. In contrast met het historische centrum kenmerken de nieuwe woonwijken zich door een gebrek aan diversiteit van functies en dichtheid. Door juist buiten het centrum een stevige culturele puls te genereren met de cultuur-condensator in het Ebbingekwartier kan de stad hier wel degelijk uitbreiden. De lokale verrijking van de levendigheid hier tussen centrum en woonwijk, zal een positieve invloed hebben opde leefkwaliteiten van de wijdere, zich uit- en inbreidende, zich vernieuwende stad. De grote uitdaging van deze opdracht is om het bestaande erfgoed van deze site met de toekomst te verenigen en het stedelijke volume zodanig te intensiveren dat het ensemble als een geheel kan functioneren. Als een machine die, gebruik makend van bestaande grondstoffen, nieuwe (culturele) producten vervaardigd.


CONTEXT
The Ebbingekwartier is adjacent to the old historical city of Groningen, it is located in less than 1 kilometre distance from the city hall and less than 2 kilometres from the central train station. These adjacencies highlight the great potential of the area to attract not only people from the city but also visitors from the rest of the Netherlands.  Its proximity to the city theatre (Stadsschouwburg Groningen) creates greater momentum and intensifies the cultural character of the site.
 A misbalance is being created in the way that the city is expanding, due to the increasing urbanisation and the continuous demand for housing.  In contrast to the historical centre of a city, the new residential areas lack diversity of functions and density. Locating a new cultural cluster at the Ebbingekwartier leads to the seamless expansion of the city and brings vividness to the wider region, as it is mediating between the historical centre and a large residential area. The big challenge of the competition brief is to connect the existing buildings of the site and intensify the urban block, so that they function together as a living organism- a machine that uses its existing resources and adds new ones.

CONCEPT
Paradoxaal genoeg zijn typologieën van de podiumkunsten vaak gesloten volumes. Zelden openen zij zich, of tonen zij hun bestaansreden, het schouwspel, aan de stad. In ons ontwerp plaatsen wij repetitieruimtes in het hart van dit project en openen wij deze voor de stad. Ze verlevendigen zo het straatbeeld en presenteren het proces van culturele productie binnen een theater. De typische introverte layout van podia wordt omgedraaid en juist de repetitiezalen, kantoren en evenement-ruimtes zullen zich met het stedelijke domein verbinden. We willen de oefenruimtes en backstage ruimtes waarbinnen theaterproducties zich afspelen, ontrafelen. De grootste oefenruimte positioneren we in het midden van het project, als multifunctionele ruimte, wellicht getransformeerd tot auditorium om uiteenlopende evenementen van de verschillende gebruikers te accommoderen. Bezoekers kunnen hier kennis nemen van de verschillende instanties en hun creatieve processen volgen, van voorbereiding tot uiteindelijke productie van een stuk.
Ons voorstel krijgt de vorm van een (ver-)dichte lineaire container, waarbinnen de vijf instanties op een organische wijze gehuisvest worden. Horizontaal grijpen de ruimtes van de gebruikers in elkaar. Zo vloeien zij in een een continu ritme in elkaar over, terwijl de ruimtes verticaal van elkaar gescheiden, de onafhankelijkheid van iedere instantie waarborgen. Alle gebruikers hebben een eigen ingang, maar zij zijn door lineaire gangen onderling verbonden. Hierdoor blijven de organisaties flexibel, maar verenigd binnen een gedeelde mantel. Om de connectiviteit te verhogen zal de begane grond fungeren als het ‘zachte’ verbindende element tussen de stad, de nieuwe structuur, de Machinefabriek en Villa B.
De entree van het Condensator Theater bevind zich in Villa B, een belangrijk gebouw dat niet alleen gepreserveerd zal blijven, maar zal worden geaccentueerd als de connector tussen de nieuwbouw  en de Machinefabriek waar het NNT haar plaats heeft. De catering en het café van het complex zullen hier ook een plek krijgen. Voor wat betreft de begane grond, is het onze intentie om open en groene publieke ruimte te voorzien die als basis zal dienen voor informele evenementen en culturele interactie tussen de buren en de staf van de culturele instanties – een leefbare kunstcampus.


CONCEPT
Paradoxically, most of the typologies of performing arts centres hardly ever open up and reveal their purpose, the spectacle, to the city. We position rehearsal rooms at the very core of the project and open up to the city, as they animate the street and present the process of cultural production within theatres. We intent to invert the typical introvert layout of performance centres and instead connect the rehearsal rooms, workspaces and event spaces to the urban realm. We aim to unravel the training and backstage spaces in which theatre production is taking place. Moreover, we propose to position the biggest of the rehearsal rooms in the centre of the project, so that it could perform as a multi-functional room or even be transformed into an auditorium to serve diverse events from all the institutions. Therefore, visitors would familiarize with the work of the institutions and experience the process from the preparation to the final production of a play.   


We propose the creation of a dense linear container that houses the five institutions in an organic way, providing horizontal continuity while preserving the vertical independence of each one. All the institutions will have a separate entrance, yet they will be bound together by linear corridors that can interconnect one to the other.  Therefore they will stay flexible within a shared and unifying envelope. To enhance connectivity, the porous ground floor acts as the connector between the city, the new structure, the Machinefabriek and Villa B.


The entrance hall of the Theatre City would be inside the Villa B, an important building that will not only be preserved but it will be further highlighted as the connector between the new buildings that will host the four cultural institutions and the Machinefabriek that hosts NNT. The catering and the cafe of the complex will be located there as well. As far as the ground floor is concerned, our intention is to create open and green public spaces that provide a base for informal events and cultural interaction between the neighbours and the staff of the cultural institutions- a liveable campus for arts.

5 comments:

 1. Good wallsasia, the Best Architectural Interior Designing Company in Hyderabad offering comprehensive Interior designing services from the past 10 years at affordable Prices as per client’s requirements. We serve all surrounding areas of Hyderabad & Secunderabad and all over Telangana

  ReplyDelete
 2. Detailed and descriptive articles written in this blog is really very helpful for me as well as for other who seeking such kind of knowledge. It is definitely going to become useful in coming future.mediumschap opleiding

  ReplyDelete
 3. I am here to give my testimony about Dr Ose  who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by dr Ose spiritual, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how dr Ose spiritual cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, my HERPES result came out negative. I am so happy as i am sharing this testimony. My advice to you all who thinks that their is no cure for herpes that is Not true just contact him and get cure from dr Ose spirirtual healing spell cure of all kinds of sickness you may have. penis enlargement
  Remember delay in treatment leads to death email him @ {oseremenspelltemple@gmail.com} whatsapp  +234813 648 2342 
  https://www.facebook.com/Dr-odion-spell-temple-110513923938220/ 

  ReplyDelete
 4. To know more about Chief Dr Lucky you can visit his website (https://chiefdrluckyherbaltherapy.wordpress.com/)
   
   A friend that suffered from Herpes and was cure with the help of this great herbal doctor Chief Lucky so i decided to contact him for help in getting rid of my families genital herpes virus 1/2 which i did and all i was told to provide was just some useful information and some materials used in preparation of the natural cure and that i did and now i am the happiest person on earth because i am writing this testimony of mine with joy and happiness in my heart to the whole world to know that natural remedy is real because i am a living testimony of Chief Lucky traditional herbal cure and i want you all to contact Chief Lucky via his email: chiefdrlucky@gmail.com or WhatsApp him +2348132777335 am sure he will help you too.

  ReplyDelete